Klony

Rodzaj obejmujący gatunki niewielkich poprzez średnie aż do dużych drzew liściastych (rzadziej krzewów), wyróżniających się przede wszystkim naprzeciwległymi, stosunkowo dużymi, dłoniasto klapowanymi liśćmi oraz owocami mającymi postać podwójnych skrzydlaków. Budowa skrzydlaków klonów powoduje, że spadając kręcą się one wokół własnej osi i w ten sposób spowalniają opadanie, co umożliwia rozsiewanie nasion w większej odległości od macierzystego drzewa. W Polsce klony należą do najpopularniejszych drzew ozdobno-użytkowych. Zarówno w parkach, jak coraz częściej i w ogrodach prywatnych, a nawet w małych ogródkach, dzięki szerokiemu wachlarzowi odmian tych drzew.
Znanych jest około 120 gatunków klonów w umiarkowanej strefie na półkuli północnej. W Polsce występuje 5 gatunków głównych: klon polny, klon pospolity, klon jesionolistny, klon srebrzysty i klon jawor oraz wiele gatunków północnoamerykańskich i azjatyckich rzadko spotykanych w uprawie, parkach czy arboretach.

Zobacz całość
W katalogu przedstawiony został niepełny asortyment - wyłącznie w celu zapoznania się z ofertą. Aby poznać szczegóły proszę kontaktować się z biurem obsługi.