Jesiony

Drzewo osiąga wysokość do 40 metrów. Zimą na gałęziach znajdują się czarne pąki ustawione nakrzyżlegle. Pień prosty, pokryty szarą matową korą, początkowo gładką a później porysowaną falistymi rysami. Liście naprzeciwległe, złożone, nieparzystopierzaste o ogonkach do 15 cm długości, składają się z 7-13 lancetowatych listków krótkoogonkowych, zaostrzonych o brzegach piłkowanych do 10 cm.
Najstarszy i największy jesion rośnie na Kaszubach w miejscowości Motarzyno, gm. Dębica Kaszubska. Wiek 404 lata, obwód 715 cm, średnica pierśnicy 227,5 cm, wysokość 28 m. Najwyższy jesion wyniosły rośnie w Wetlinie i ma 31 metrów wysokości oraz 615 cm obwodu. Średnia żywotność jesiona to 200 lat.
Znanych jest około 65 gatunków jesiona, w tym popularne u nas jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) i jego odmiana jednolistna, jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica) oraz rzadziej jesion mannowy (Fraxinus ornus).

Zobacz całość
W katalogu przedstawiony został niepełny asortyment - wyłącznie w celu zapoznania się z ofertą. Aby poznać szczegóły proszę kontaktować się z biurem obsługi.